•    Sõidu- ja kõnnitee äärekivide paigaldus;
•    tänavakividest teede ja platside ehitus;
•    muna- ja paekividest teede ja platside ehitus;
•    sõelmetest, freesasfaltist teede ja platside ehitus;
•    mullapinnad ja haljastustööd;
•    piirdeaedade ehitamine ja paigaldus;
•    pinnase planeerimistööd ja kraavide kaevamine;
•    kõikvõimalikud drenaažisüsteemid ja paigaldus;
•    killustikaluste ehitus;
•    lammutustööd;
•    teede- ja platside puhastustööd;

 •    kaeve- ja puurimistööd (aia augud läbimõõt kuni 30 cm);
•    vee- ja kanalisatsiooni trasside ehitus;
•    hoonete lammutus koos prügi utiliseerimisega;

•    veoteenus multiliftiga;
•    võsa tööd (elektriliinide alused ja kruntide puhastus).